ตะแกรงเหล็กฉีก CT-1

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้